Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201930821 nr. 68

30 821 Nationale Veiligheid

Nr. 68 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN VAN DER MOLEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 60

Voorgesteld 19 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat onder andere sociale mediabedrijven te vaak regels ten aanzien van online manipulatie hebben overschreden;

overwegende dat vrije verkiezingen van groot belang zijn voor een sterke democratie;

verzoekt de regering, te onderzoeken of huidige delictsomschrijvingen bij het manipuleren van verkiezingen kunnen worden uitgebreid, zodat bewuste onlinemanipulatie ook strafrechtelijk kan worden aangepakt, en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Van der Molen