Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201930821 nr. 65

30 821 Nationale Veiligheid

Nr. 65 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 13 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat nepnieuws een punt van zorg is;

constaterende dat ook in de reguliere media berichtgeving niet altijd feitelijk juist is;

constaterende dat door zorgvuldige factchecks kan worden bepaald of berichten (grotendeels) waar, (grotendeels) onwaar of niet te checken zijn;

verzoekt de regering, geld beschikbaar te stellen voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar het percentage aantoonbaar feitelijk onjuiste berichten in de landelijke dagbladen en de grootste landelijke nieuwssites, en de Kamer en de betreffende media dit onderzoek integraal te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk