Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201930821 nr. 62

30 821 Nationale Veiligheid

Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN VAN DER MOLEN

Voorgesteld 13 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vrije verkiezingen van groot belang zijn voor een sterke democratie;

verzoekt de regering, in kaart te brengen welke vormen van onlinemanipulatie er zijn en welke mogelijkheden er zijn om die strenger aan te pakken, en daarbij ook specifiek in te gaan op toezicht- en sanctiemogelijkheden en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Van der Molen