Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201930821 nr. 61

30 821 Nationale Veiligheid

Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN VAN DER MOLEN

Voorgesteld 13 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er meerdere voorbeelden zijn van buitenlandse inmenging bij verkiezingen;

overwegende dat vrije verkiezingen van groot belang zijn voor een sterke democratie;

verzoekt de regering, bij wet te regelen dat politieke advertenties alleen geplaatst kunnen worden door in Nederland gevestigde personen en organisaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Van der Molen