30 821 Nationale Veiligheid

Nr. 36 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de veiligheidsregio's bij een maatgevend incident afwijken van de in het Besluit veiligheidsregio's omschreven samenstelling van een basisbrandweereenheid;

overwegende dat de veiligheidsregio's bij maatgevende incidenten niet meteen een tankautospuit en/of onvoldoende personeel inzetten en dit gevolgen heeft voor de primaire slagkracht;

constaterende dat in artikel 3.2.1, lid 3 van het Besluit veiligheidsregio's 2016 staat dat de eenheid altijd beschikt over een tankautospuit met uitrusting;

verzoekt de regering, de veiligheidsregio's erop aan te spreken dat zij zich houden aan het Besluit veiligheidsregio's en dat bij een maatgevend incident ook altijd direct een tankautospuit naar het incident wordt gestuurd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Naar boven