30 821 Nationale Veiligheid

Nr. 35 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de zeggenschap van de Minister en gemeenteraden over de brandweer zeer beperkt is;

van mening dat er hierdoor een democratisch gat ontstaat bij de zeggenschap over de brandweer en de veiligheidsregio's;

overwegende dat de Wet veiligheidsregio's pas in 2019 geëvalueerd wordt;

verzoekt de regering, de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's al in 2017 te laten plaatsvinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Naar boven