30 821 Nationale Veiligheid

Nr. 148 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK

Voorgesteld 29 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat telecommunicatie kwetsbaar is voor spionage, afluisteren, infiltratie en sabotage;

overwegende dat thans de focus ligt op maatregelen ter bescherming van de veiligheid en integriteit van mobieletelecommunicatienetwerken, terwijl de rol van cyberveiligheid bij (het gebruik van) apps en mobiele toestellen veel minder aandacht krijgt;

overwegende dat door verkeerd gebruik of via «achterdeurtjes» in populaire, veel gebruikte apps als het Chinese TikTok kwaadwillenden kunnen binnendringen in de levens van mensen, onder wie kinderen, om persoonlijke informatie te verzamelen, te verhandelen of tegen henzelf of anderen te gebruiken;

overwegende dat de Consumentenbond en de stichting Take Back Your Privacy een claim tegen TikTok hebben ingediend wegens het jarenlang illegaal verzamelen en verhandelen van gebruikersgegevens;

verzoekt de regering, ter aanvulling op de genomen en geplande stappen uit de Kamerbrief van 16 juni 2021 (2021D23601) een analyse te maken van de rol van cyberveiligheid bij (het gebruik van) apps en mobiele toestellen, en risico's en kwetsbaarheden in kaart te brengen;

verzoekt de regering, daarbij expliciet aandacht te besteden aan hoe kinderen beter zouden kunnen worden beschermd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Inge van Dijk

Naar boven