Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330806 nr. 12

30 806 Onbemande vliegtuigen (UAV)

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2013

De vaste commissie voor Defensie heeft mij 2 april jl. verzocht de Kamer een toelichting te geven op de inzet van Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s) bij operaties in het buitenland waar Nederland bij betrokken is en de toetsing van de proportionaliteit bij de inzet van UAV’s.

De gevraagde informatie vereist interdepartementale afstemming mede gelet op andere Kamervragen die hiermee verband houden. Ik zal uw Kamer informeren zodra die afstemming gereed is.

De minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert