Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730804 nr. 24

30 804
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2007)

nr. 24
MOTIE VAN HET LID CRONE

Voorgesteld 25 oktober 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de energiesector en de regering in de kleinverbruikersmarkt voor energie een verplicht leveranciersmodel willen invoeren, waarbij de leverancier het enige aanspreekpunt wordt voor de consument;

constaterende, dat de leverancier in dit model ook de transportkosten bij de klant in rekening brengt, inclusief de btw daarover;

overwegende, dat hierdoor de factuur voor de eindgebruiker eenvoudiger en transparanter wordt, en de factuurkosten voor de sector aanzienlijk zullen dalen;

constaterende, dat een dergelijke verlegging van de verantwoordelijkheid voor btw-afwikkeling over diensten reeds wordt toegepast in Nederland en elders in de Europese Unie;

verzoekt de regering de energiesector bij toepassing van het leveranciersmodel vooralsnog toe te staan dat de leverancier de verantwoordelijkheid neemt voor de btw-afwikkeling voor zowel transportals leveringskosten;

verzoekt de regering deze wijze van btw-afwikkeling voor te leggen aan de Europese Commissie om hiervoor goedkeuring te krijgen en de Kamer hierover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Crone