30 800 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007

nr. 92
MOTIE VAN DE LEDEN SCHIPPERS EN AGEMA

Voorgesteld 18 januari 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er belemmeringen bestaan waardoor veelbelovende nieuwe technologieën of hulpmiddelen moeilijk hun weg kunnen vinden naar het pakket van aanspraken op grond van de wettelijke zorgverzekering;

van mening, dat hierdoor de zorg kwalitatief niet volgens de laatste stand van wetenschap kan worden gegeven, waardoor veroudering van het pakket dreigt, wat ten koste gaat van kwaliteit van zorg en/of leven;

verzoekt de regering met een voorstel te komen voor een regeling van tijdelijke toelating tot het pakket van veelbelovende innovaties onder de voorwaarde dat gedurende deze periode de therapeutische meerwaarde en kosteneffectiviteit van de innovatie moet worden aangetoond,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schippers

Agema

Naar boven