30 800 XII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007

nr. 22
MOTIE VAN DE LEDEN VAN HIJUM EN DIJKSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 oktober 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de vervoersconcessie en het vervoerplan van de NS sterk de nadruk leggen op het verbeteren van de punctualiteit van de treindienst;

overwegende, dat behalve punctualiteit ook reissnelheid en aansluitingen op andere treinen en het stads- en streekvervoer de kwaliteit van het openbaar vervoer voor reizigers bepalen;

verzoekt de regering in overleg met de NS een set prestatie-indicatoren en kwaliteitsnormen te ontwikkelen die aansluit bij de behoefte van de reiziger om zo snel mogelijk «van deur tot deur» te worden vervoerd, en deze indicatoren en normen te vertalen naar afspraken in de vervoerplannen en de vervoerconcessie;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Dijksma

Naar boven