Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730800-VI nr. 32

30 800 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007

nr. 32
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2006

Hierbij bied ik u aan het rapport «Huwelijk of geregistreerd partnerschap?1

Een evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap». De Universiteit Utrecht heeft in opdracht van het WODC de evaluatie uitgevoerd. Het ligt in de rede dat een nieuw kabinet terzake een standpunt bepaalt.

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.