Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200930696 nr. 30

30 696
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

nr. 30
MOTIE VAN HET LID ARIB

Voorgesteld 23 september 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat jaarlijks in Nederland 1800 minderjarigen overlijden en dat het voor kan komen dat kinderen die zijn overleden ten gevolge van mishandeling, verwaarlozing of onachtzaamheid worden begraven of gecremeerd zonder dat er sprake is geweest van een onderzoek naar de exacte toedracht en omstandigheden van overlijden;

verzoekt de regering een aantal proefregio’s in te stellen waarin de lijkschouw bij iedere minderjarige wordt verricht door een daartoe voldoende opgeleide lijkschouwer;

verzoekt de regering tevens de Kamer één jaar na instellen van de proefregio’s te berichten over de resultaten en de verschillen met de in de Wet op de lijkbezorging vastgelegde procedure, zowel ten aanzien van het aantal minderjarigen met een niet-natuurlijke doodsoorzaak en het aantal minderjarigen dat in de NODO-procedure komt, als ten aanzien van de ervaringen van deze aanpak voor de beroepsgroep en ouders in de praktijk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arib