Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200930696 nr. 28

30 696
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

nr. 28
GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ANKER EN VAN DER STAAIJ, TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 24

Voorgesteld 23 september 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het tot de gemeentelijke autonomie behoort om de grafkosten kostendekkend te maken;

constaterende, dat de grafkosten per gemeente aanzienlijk verschillen, omdat gemeenten niet alle kosten toerekenen of verschillende kosten toerekenen;

van mening, dat op dit moment onvoldoende transparant is welke kosten gemeenten wel of niet toerekenen, zodat een reële vergelijking tussen de grafkosten en gemeenten niet mogelijk is;

verzoekt de regering de VNG te vragen een model te ontwikkelen dat een reële kostenopbouw en -vergelijking tussen verschillende gemeenten mogelijk maakt en daarover de Kamer te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker

Van der Staaij