Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730694 nr. 5

30 694
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met verduidelijking en verbetering van de regelgeving met betrekking tot de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten (Aanpassingswet handel in emissierechten)

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 25 september 2006

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel I, onderdeel L, punt 5, wordt in het vierde lid, onder b, de zinsnede vanaf «aan het bestuur van» op een nieuwe regel geplaatst.

II

In artikel I, onderdeel DD, punt 2, wordt in het tweede lid onderdeel c op een nieuwe regel geplaatst.

III

In artikel I, onderdeel GG, wordt «In artikel 18.6a» vervangen door: In de artikelen 18.6a.