Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730690 nr. 11

30 690
Natuurbeleid; een onnodig groeiend ongenoegen

nr. 11
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JACOBI C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9

Voorgesteld 31 mei 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat om problemen met zeldzame soorten te voorkomen, projectontwikkelaars bij braakligging er alles aan doen om de vestiging van bijzondere soorten te voorkomen;

overwegende, dat ook tijdelijke vestiging van bijzondere soorten bijdraagt aan de biodiversiteit;

verzoekt de regering via tijdelijke ontheffingen van de Flora- en faunawet in pilots het vestigen van tijdelijke natuur mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Van Gent

Ouwehand