30 678
Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 7 september 2006

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 18a na «aangewezen» een komma geplaatst.

II

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 18g, tweede lid, na «eerste lid» een komma geplaatst.

Naar boven