Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830661 nr. 18

30 661
Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

nr. 18
MOTIE VAN DE LEDEN HESSELS EN VAN DAM

Voorgesteld 16 januari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

eveneens gehoord de beraadslaging in de plenaire vergadering van het Beneluxparlement d.d. 7 december 2007 te Luxemburg;

constaterende, dat de tarieven voor mobiele telefonie binnen de Europese Unie momenteel afhankelijk zijn van staatsgrenzen, hetgeen vaak leidt tot hoge kosten voor telefoneren over relatief geringe afstand;

constaterende, dat zeker in grensgebieden consumenten vaak ongewenst en ongemerkt geconfronteerd worden met hoge beltarieven;

overwegende, dat de Benelux zich uitstekend leent als proefregio voor grensoverschrijdend bellen tegen nationaal tarief;

verzoekt de regering alle maatregelen te nemen, dan wel te bevorderen, die kunnen leiden tot een spoedige proef met grensoverschrijdend bellen tegen nationaal tarief in de gehele Benelux,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hessels

Van Dam