Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830661 nr. 15

30 661
Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID GERKENS

Ontvangen 16 januari 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F wordt onderdeel d als volgt gewijzigd:

I

In het elfde lid wordt na «de contactgegevens»ingevoegd: met instemming van de abonnee.

II

In het elfde lid wordt aan het einde van de zin na «charitatieve organisatie» ingevoegd: gedurende de periode van maximaal een jaar.

Toelichting

Een onderscheid maken tussen warme en koude contacten zal leiden tot een zeer complexe handhaving en grote onduidelijkheid voor de consument. Om te voorkomen dat een bedrijf dat een groot aantal verschillende producten aanbiedt, misbruik kan maken van de toestemming van de consument om gebeld te worden, mag het contact alleen worden gelegd door het bedrijf wanneer het om exact hetzelfde product gaat. Om te voorkomen dat een bedrijf herhaaldelijk hetzelfde product blijft aanprijzen, wordt er een maximale termijn van 1 jaar gehanteerd. Deze maatregelen dienen ervoor te zorgen dat een bedrijf wel de mogelijkheid heeft om aanvullende service aan te bieden met betrekking tot het geleverde product maar geen misbruik kan maken van de toestemming van de consument om uitgebreid reclame te maken voor andere producten of vervangende producten.

Gerkens