Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830661 nr. 13

30 661
Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID GERKENS

Ontvangen 16 januari 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F wordt onderdeel d als volgt gewijzigd:

Het negende lid, komt als volgt te luiden:

9. Het is degene die gevestigd is in Nederland verboden om na vierentwintig uur aan een abonnee die door opname van zijn contactgegevens in het register te kennen heeft gegeven deze ongevraagde communicatie niet te willen ontvangen, communicatie als bedoeld in het vijfde lid over te brengen.

Toelichting

Het gaat hierbij om de zogenoemde incubatietijd na inschrijving voor het bel-me-niet register. Indien deze incubatietijd meer dan de genoemde 24 uur zal bedragen, dan zal dit ten koste gaan van de geloofwaardigheid van het register. Wanneer de consument na inschrijving voor het register nog steeds gebeld kan worden voor telemarketing doeleinden zal de irritatie onder de consument zo mogelijk nog groter zijn dan voor inschrijving.

Gerkens