Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830661 nr. 11

30 661
Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID APTROOT

Ontvangen 15 januari 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F vervalt in onderdeel d het twaalfde lid.

Toelichting

Deze verplichting kan leiden tot irritaties voor consumenten en leidt eveneens tot kostenverhoging voor bedrijven.

Aptroot