Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830661 nr. 10

30 661
Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID APTROOT

Ontvangen 15 januari 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F wordt onderdeel d als volgt gewijzigd:

I

In het negende lid vervalt de zinsnede: degene die gevestigd is in Nederland.

II

In het tiende lid vervalt de zinsnede: gevestigd is in Nederland en.

Toelichting

Een uitzonderingssituatie voor buitenlandse bedrijven lokt vestiging elders uit. Dit zou dus negatieve consequenties hebben voor het Nederlandse vestigingsklimaat.

Aptroot