Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730657 nr. 10

30 657
Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk huisverbod)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN

Ontvangen 12 september 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 15 wordt «vijf jaar» vervangen door: één jaar.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk reeds na één jaar aan de Staten-Generaal wordt gezonden. Mede vanwege het feit dat het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer ter goedkeuring wordt voorgelegd alvorens de inhoud van de evaluatie van de pilots «Tijdelijk Huisverbod» bij de Tweede Kamer bekend is, is een evaluatietermijn van vijf jaar te lang. Het is wenselijk deze wet reeds na één jaar te evalueren.

Van Velzen