Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830656 nr. 27

30 656
Regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 200.)

nr. 27
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2007

Hierbij doe ik u toekomen het ontwerp-besluit houdende de vaststelling van een nieuw Handelsregisterbesluit 200. (Handelsregisterbesluit 200.)1.

Op grond van artikel 17, tweede lid, van de Handelsregisterwet 2007 kan de voordracht voor dit besluit niet worden gedaan dan nadat dit ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd en daarna een periode van vier weken is verstreken.

De staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.