30 656
Regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 200.)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID APTROOT

Ontvangen 8 februari 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 53, onderdeel F, eerste lid, komt te luiden:

1. Van de heffingen, bedoeld in de artikelen 35 en 37, zijn in het handelsregister ingeschreven ondernemingen waarin uitsluitend landbouw of visserij wordt uitgeoefend alsmede bedrijven met één werknemer, vrijgesteld.

Toelichting

Om ongelijkheid tussen agrarische ondernemingen en andere ondernemingen te voorkomen, moeten naast agrarische ondernemingen ook zelfstandige ondernemingen met één werknemer, namelijk de ondernemer zelf, worden vrijgesteld van heffingen 2 en 3 (regiostimulering en voorlichting).

Aptroot

Naar boven