Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730655 nr. 15

30 655
Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

nr. 15
MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 19 oktober 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat pensioenen een essentieel onderdeel zijn van het inkomen van een gepensioneerde;

overwegende, dat in een aantal gevallen gepensioneerden hun pensioen te laat ontvangen, omdat een pensioenuitvoerder zijn zaken niet op orde heeft, en daardoor in financiële problemen kunnen geraken;

verzoekt de regering in overleg met de toezichthouder, een onderzoek te doen naar deze problematiek en binnen vier maanden met een voorstel te komen, dat een aanvaardbare laagdrempelige oplossing biedt voor mensen die met deze problematiek geconfronteerd worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Mosterd

Bibi de Vries

Depla