Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730655 nr. 13

30 655
Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Ontvangen 19 oktober 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 70a wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

D

Aan artikel 65 wordt een lid toegevoegd, luidende:

8. De voordracht voor een krachtens het zevende lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

II

In artikel 72, onderdeel DD, wordt aan artikel 42 een lid toegevoegd, luidende:

8. De voordracht voor een krachtens het zevende lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt de parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van een algemene maatregel van bestuur die de berekening van de overdrachtswaarde uitwerkt. De betrokkenheid geldt zowel de Pensioenwet als de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Omtzigt

Bibi de Vries

Depla