Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730655 nr. 10

30 655
Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

nr. 10
TWEEDE NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 16 oktober 2006

In de nota van wijziging (stuk nr. 8) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In onderdeel O worden in artikel 70a vóór onderdeel A twee onderdelen ingevoegd:

0A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de begripsomschrijving van «verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds» wordt ingevoegd:

– verzekeraar: een verzekeraar die op grond van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 gekwalificeerd is tot het sluiten van verzekeringen van pensioen in of naar Nederland;.

2. De begripsomschrijving van «verzekeraar» die is opgenomen na de begripsomschrijving van «wezenpensioen» vervalt.

00A

In artikel 20, eerste lid, aanhef, wordt na «die pensioenaanspraken verwerft,» ingevoegd: binnen drie maanden.