Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730652 nr. 13

30 652
Wijziging van de Leerplichtwet 1969 met betrekking tot criteria voor scholen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, van die wet

nr. 13
AMENDEMENT VAN DE LEDEN JAN JACOB VAN DIJK EN KRANEVELDT-VAN DER VEEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 27 maart 2007

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 1a1.Scholen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, het tweede lid als volgt gewijzigd:

1. Het woord «baseert» wordt vervangen door: volgt bij.

2. Het woord «op» vervalt.

II

In artikel I, onderdeel B, komt het derde lid van artikel 1a1.Scholen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, te luiden:

3. Indien Onze Minister naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 14 van de Wet op het onderwijstoezicht, aan de ambtenaar van de gemeente waarin de school is gevestigd adviseert dat de school niet langer voldoet aan de criteria die gelden voor een school als bedoeld in artikel 1 onderdeel b, subonderdeel 3, dan volgt de ambtenaar dit advies en oordeelt dat de school niet langer een school is als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3.

Toelichting

Het voorliggend amendement beoogt het probleem van willekeur en rechtsongelijkheid op te lossen bij het beoordelen van particuliere scholen op het voldoen aan de kwaliteitscriteria en te voorkomen dat de leerplichtambtenaar tot een ander oordeel komt dan de onderwijsinspectie.

Jan Jacob Van Dijk

Kraneveldt-Van der Veen


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging in de toelichting.