Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730652 nr. 12

30 652
Wijziging van de Leerplichtwet 1969 met betrekking tot criteria voor scholen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, van die wet

nr. 12
MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 27 maart 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het aantal bij het ministerie bekend staande particuliere scholen meer dan verdriedubbeld is tussen 2000 en 2005, van 15 naar 48;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe de groei van particuliere scholen wordt verklaard en zich verder ontwikkelt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van dijk