Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530597 nr. 478

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 478 MOTIE VAN DE LEDEN WOLBERT EN RUTTE

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Inkoopgids Wijkverpleging 2015 van Zorgverzekeraars Nederland staat: «Het is van belang om te realiseren dat het weergegeven onderscheid tussen de niet-toewijsbare wijkgerichte zorg en toewijsbare zorg in de praktijk minder scherp zal zijn. Samenwerking tussen beide vormen van zorg en ondersteuning is van belang om tot een succesvolle inrichting en uitvoering te komen»;

constaterende dat het uitgesloten is dat er wijkverpleegkundigen zijn die alleen deel uitmaken van het sociale wijkteam en geen toewijsbare zorg verlenen;

constaterende dat er daarnaast wijkverpleegkundigen zijn die alleen toewijsbare zorg verlenen maar geen deel uitmaken van het sociale wijkteam;

van mening dat de continuïteit van zorg belangrijk is voor mensen die gebruikmaken van wijkverpleegkundige zorg en dat daarnaast bij verwijzing naar nieuwe aanbieders kwaliteit en cliënttevredenheid als eerste inkoopcriteria gehanteerd dienen te worden;

verzoekt de regering, erop toe te zien dat zorgverzekeraars waarborgen dat wijkverpleegkundigen die deel uitmaken van het sociale wijkteam samenwerken met alle wijkverpleegkundigen in de wijk en hen informeren om tot succesvolle inrichting en uitvoering te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wolbert

Rutte