Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530597 nr. 477

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 477 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er grote twijfels zijn of de korting van 400 miljoen op het budget voor wijkverpleging gehaald kan worden door betere afstemming van zorg;

constaterende dat de regering voornemens is om de uitgaven goed te volgen en de financiering bij te stellen als dat nodig is;

van mening dat tijdens een introductie- en overgangsjaar zorgvuldig te werk moet worden gegaan;

verzoekt de regering om, het macrobeheersinstrument, dat overschrijding van budget in totaal «terughaalt» bij de aanbieders van wijkverpleging, voor 2015 niet van kracht te laten zijn op de wijkverpleging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius