Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530597 nr. 476

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 476 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de organisatie van wijkverpleging via de Zorgverzekeringswet een bezuiniging van 400 miljoen in 2015 moet opleveren;

constaterende dat deze besparing gehaald moet worden via betere afstemming van zorg en niet door toegang te ontzeggen;

van mening dat de inzet thuiszorg niet uitgesteld mag worden omdat gewerkt wordt met (standaard) wachttijden;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat er wachttijden noch wachtlijsten voor wijkverpleging zullen ontstaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius