Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530597 nr. 475

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 475 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S.

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er binnen de aanspraak wijkverpleging geen combinatie mogelijk is tussen pgb en zorg in natura;

overwegende dat in de huidige praktijk zorgvragers regelmatig verpleging in zorg in natura ontvangen en persoonlijke verzorging met behulp van een pgb organiseren;

van mening dat het gebruik van pgb's heeft geleid tot zorg op maat en institutionele innovaties, en dat dit verder bevorderd moet worden;

verzoekt de regering om, de combinatie pgb en zorg in natura wel mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Bruins Slot

Van der Staaij

P. Dijkstra