Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530597 nr. 474

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 474 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat zorg in natura en een pgb gelijkwaardig zijn aan elkaar en ongelijke tariefkortingen dus niet redelijk zijn;

constaterende dat budgethouders nu dubbel gekort gaan worden op de taakstelling voor persoonlijke verzorging omdat de wijkverpleegkundige de hoeveelheid zorg die nodig is strenger gaat indiceren en daar nu bovenop een extra korting komt van waarschijnlijk maar liefst 15% op het pgb-tarief;

overwegende dat budgethouders hier nog steeds niet over zijn geïnformeerd terwijl de wijzigingen per 1 januari al ingaan;

van mening dat budgethouders daardoor te weinig tijd hebben om zich voor te bereiden;

overwegende dat de Staatssecretaris hierover in overleg gaat met Per Saldo;

spreekt uit dat het uitgangspunt van het gesprek moet zijn dat er op deze termijn geen kortingen tot 15% mogen worden opgelegd en dat pgb en zorg in natura gelijkwaardig aan elkaar behandeld moeten worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman