Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530597 nr. 473

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 473 MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN BRUINS SLOT

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de wijkverpleegkundige thuis bij de zorgvrager en de mantelzorger een indicatie kan stellen;

overwegende dat gemeenten in het keukentafelgesprek aan de orde kunnen stellen wat men zelf kan doen en wat de mantelzorger meer kan doen;

constaterende dat dit twee verschillende wetten en trajecten zijn maar dat het wel steeds om die ene mantelzorger gaat;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de VNG en Zorgverzekeraars Nederland en voor 1 januari 2015 met concrete voorstellen naar de Tweede Kamer te komen, zodat bij een indicatie volgens de Wmo én de Zorgverzekeringswet dubbele overbelasting van mantelzorgers voorkomen wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Bruins Slot