Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530597 nr. 472

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 472 MOTIE VAN HET LID KEIJZER C.S.

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat pgb-houders voor 15 november een keuze moeten maken voor de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet;

overwegende dat polissen pas vanaf 19 november naar de verzekerden worden gestuurd en de tarieven voor wijkverpleging en de Wet langdurige zorg tot op heden nog niet beschikbaar zijn;

overwegende dat pgb-houders op dit moment dus geen weloverwogen keuze kunnen maken omdat ze nog niet over alle informatie beschikken;

verzoekt de regering, de keuzedatum voor pgb-houders uit te stellen tot 1 december 2014,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Bruins Slot

Voortman