Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530597 nr. 471

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 471 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zo'n 60% van de wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden voor Buurtzorg Nederland werkt en de organisatie voor de derde keer tot werkgever van het jaar uitgeroepen is;

constaterende dat de werkwijze van Buurtzorg Nederland (één product voor één prijs) volgens diverse onderzoeken leidt tot veel minder administratieve lasten, een kortere doorlooptijd, een hogere cliënttevredenheid en een besparing van 0,8 tot 1,8 miljard euro;

constaterende dat de regering veertien producten voor verpleging en verzorging met verschillende prijzen ingesteld heeft;

verzoekt de regering, de werkwijze van Buurtzorg Nederland (één product voor één prijs) als standaard te nemen voor de verpleging en verzorging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema