Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 355

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 355 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN ’T WOUT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 301

Voorgesteld 18 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de middelen voor begeleiding en persoonlijke verzorging per 2015 worden overgeheveld naar gemeenten;

constaterende dat ook de middelen voor cliëntondersteuning per 2015 worden overgeheveld naar gemeenten;

overwegende dat de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning belangrijk is om tot een goede uitvoering van de maatregelen in het regeerakkoord te komen;

overwegende dat cliëntondersteuning gericht moet zijn op participatie in brede zin en uit moet gaan van de mogelijkheden van mensen;

verzoekt de regering, professionele en informele, laagdrempelige en onafhankelijke cliëntondersteuning wettelijk te borgen en over deze cliëntondersteuning met cliëntenorganisaties, gemeenten en MEE bestuurlijke, kwalitatieve en eventuele budgettaire afspraken te maken met als doel te bewerkstelligen dat in iedere gemeente deze cliëntondersteuning beschikbaar is vanaf 2015, en de Kamer hierover te informeren bij de nadere uitwerking van de decentralisatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van ’t Wout

Otwin van Dijk

Voortman

Van der Staaij