Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 344

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 344 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat goede palliatieve zorg, die multidisciplinair van aard is, gebaat is bij een eenduidige financiering, terwijl deze nu vaak heel versnipperd is;

verzoekt de regering, de transitie te benutten om een eenduidige integrale financiering van de palliatieve zorg tot stand te brengen, waarbij het uitgangspunt is dat de zorg zo dicht mogelijk bij de burger thuis gegeven kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Dik-Faber

Otwin van Dijk

Keijzer