Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 337

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 337 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat cliënten moeten kunnen kiezen voor de zorg die bij hen past;

verzoekt de regering, bij het vormgeven van de nieuwe Wmo rekening te houden met de pluriformiteit van de samenleving;

verzoekt de regering tevens, bij het vormgeven van de nieuwe Wmo rekening te houden met de behoeften van de cliënt op het gebied van godsdienstige gezindheid, levensovertuiging of culturele achtergrond,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van der Staaij