Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 333

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 333 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat palliatieve zorg van wezenlijk belang is om de kwaliteit van leven in de laatste levensfase te waarborgen;

constaterende dat de begeleiding van mensen in hun laatste levensfase sterk samenhangt met de zorg die geboden wordt door een verpleegkundige of verzorgende;

overwegende dat in geval van palliatieve zorg geen sprake is van begeleiding gericht op participatie;

verzoekt de regering, de functie «palliatieve begeleiding» niet naar de Wmo over te hevelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Otwin van Dijk

Van der Staaij