30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 328 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de functie «behandeling groep» uit de kern-AWBZ dreigt te verdwijnen, terwijl dit kinderen met een intramurale zorgbehoefte juist in staat stelt thuis te blijven wonen;

verzoekt de regering, de functie «behandeling groep» voor thuiswonende kinderen met een intramurale zorgbehoefte die levenslang zijn aangewezen op zorg, in de nieuwe kern-AWBZ een plek te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Dik-Faber

Naar boven