Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 326

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 326 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, inzichtelijk te maken hoe de bezuiniging tussen de 15% en 40% op de zorg en ondersteuning die na 1 januari 2015 door de gemeenten moet worden geleverd, niet zal leiden tot verzwaring van zorgindicaties en uiteindelijk opname in zorginstellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer