30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 320 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kosten van de overheveling van zorgtaken niet bekend zijn;

verzoekt de regering, de Kamer bij de begroting van 2014 te informeren welke kosten de rijksoverheid, gemeenten en zorginstellingen maken om zorg te decentraliseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven