30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 307 MOTIE VAN HET LID OTWIN VAN DIJK

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een beloningscode voor bestuurders in de zorg bestaat om de salariëring van bestuurders vast te stellen die geen wettelijke basis heeft;

constaterende dat toegelaten zorginstellingen onder de werking van de WNT vallen;

constaterende dat de WNT in artikel 2.7 de mogelijkheid biedt om een specifieke beloningscode te maken per sector en dat deze mogelijkheid gebruikt wordt ten aanzien van de woningbouwcorporaties en het onderwijs;

constaterende dat het ministerie van VWS momenteel werkt aan een beloningscode voor de zorgsector;

verzoekt de regering om bij ministeriële regeling een beloningscode voor de zorgsector uiterlijk per 1 januari 2014 vast te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk

Naar boven