Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 303

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 303 MOTIE VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN ’T WOUT

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de hoofdlijn van het beleid in de langdurige zorg momenteel wordt uitgewerkt en dat daarbij apart wordt bezien welke plek specifieke groepen daarin krijgen;

constaterende dat voor deze kwetsbare doelgroepen sluitende oplossingen onmisbaar zijn voor goede zorg en ondersteuning;

constaterende dat deze groepen niet tussen wal en schip mogen vallen;

verzoekt de regering, inzichtelijk te maken voor welke specifieke doelgroepen naar een oplossing wordt gezocht en waar de knelpunten precies zitten;

verzoekt de regering tevens, de Kamer voor 1 september 2013 te informeren over hoe zij in de toekomst met deze specifieke groepen om wil gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk

Van 't Wout