Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 302

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 302 MOTIE VAN HET LID OTWIN VAN DIJK

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat samenwerking tussen verzekeraars en gemeenten onmisbaar is om tot goede en integrale zorg te komen voor mensen thuis na de overheveling van de taken dagbesteding en persoonlijke verzorging naar de Wmo;

constaterende dat deze samenwerking nog onvoldoende tot stand komt;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe er tot borging van samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars gekomen kan worden voor zorg thuis;

verzoekt de regering tevens, de Kamer daar voor 1 september over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk