30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 301 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ‘T WOUT EN OTWIN VAN DIJK

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de middelen voor begeleiding en persoonlijke verzorging per 2015 worden overgeheveld naar gemeenten;

constaterende dat ook de middelen voor cliëntondersteuning per 2015 worden overgeheveld naar gemeenten;

overwegende dat de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning belangrijk is om tot een goede uitvoering van de maatregelen in het regeerakkoord te komen;

overwegende dat cliëntondersteuning gericht moet zijn op participatie in brede zin en uit moet gaan van de mogelijkheden van mensen;

verzoekt de regering, in overleg te gaan met gemeenten over dit onderwerp, met als doel te bewerkstelligen dat in iedere gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is vanaf 2015, en de Kamer hierover te informeren bij de nadere uitwerking van de decentralisatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van 't Wout

Otwin van Dijk

Naar boven