Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 300

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 300 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ‘T WOUT EN BERGKAMP

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gemeentelijke beleidsvrijheid ten aanzien van de besteding van middelen cruciaal is voor het kunnen organiseren van slimme verbindingen tussen beleidsterreinen en maatwerkoplossingen;

van mening dat er daarom geen schotten geplaatst moeten worden binnen het sociale domein;

tevens van mening dat na een overgangstermijn waarbinnen de nieuwe situatie kan uitkristalliseren, gemeenten volledig vrij moeten zijn in de besteding van de beschikbare middelen;

verzoekt de regering, de middelen voor gemeenten ten behoeve van de taken in het sociale domein zonder interne schotten en, na een overgangstermijn, zonder beperkingen binnen het Gemeentefonds over te hevelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van ‘t Wout

Bergkamp